BETH YW WYTHNOS Y GLAS?

Wythnos y Glas yw rhaglen swyddogol o ddigwyddiadau sydd yn cael ei dal o’r 16eg o Fedi i 30ain o Fedi! Mae’n croesawi chi i’r Brifysgol ac mae’n un o’r wythnosau mwyaf pwysig ar y Calendr. Yn y bôn, mae'n un parti enfawr i ddathlu dechrau eich bywyd prifysgol. Yn sicr, gallwch ddisgwyl cwrdd â llawer o bobl newydd a darganfod profiadau newydd.
 

BETH YW’R GWAHANIAETH RHWNG WYTHNOS Y GLAS A WYTHNOS CHROESO?

Wythnos y Glas yw cyfraniad yr Undeb Y Myfyrwyr i wythnos chroeso yn Prifysgol De Cymru. Yn y bôn, yr holl ddigwyddiadau a gynhelir gan yr UM yn cael ei cynnwys yn y Glas.
 

SUT YDW I’N DOD YN AELOD O’R UNDEB MYFYRWYR?

Mae pob myfyriwr yn Brifysgol De Cymru yn aelod o’r Undeb Myfyrwyr Prifysgol De Cymru yn awtomatig. Gallwch chi eithrio hyn trwy dicio blwch yn ystod y broses gofrestru gyda'r Brifysgol.
 

RWY’N CAEL TRAFFERTH MEWNGOFNODI I BRYNU TOCYNNAU, BETH YDW I’N EI WNEUD?

Os ydych wedi cael eich manylion mewngofnodi am y brifysgol yn barod, gallwch ei ddefnyddio i fewngofnodi i wefan yr undeb myfyrwyr. Os ydych dal yn aros am eich manylion mewngofnodi gallwch gofrestru am gyfrif gwestai yma. Os ydych dal yn cael trafferth yn mewngofnodi e-bostiwch studunion@southwales.ac.uk gan nodi eich rhif myfyriwr (os yn hysbys) a manylion am y gwall rydych wedi dod ar draws a byddwn ni yn helpu dod â chi ar-lein.
 

OES ANGEN I MI ARGRAFFU TOCYNNAU’R DIGWYDDIAD?

Unwaith y byddwch wedi gwneud eich pryniant, byddwch yn cael eich anfon e-bost cadarnhad a thocyn (darllenwch hyn gan ei fod yn cynnwys llawer o fanylion pwysig) a bydd y tocyn yn weladwy ar gyfrif eich proffil ar ein gwefan. Er mwyn osgoi unrhyw oedi, dylech argraffu eich tocyn a dod â’r tocyn i'r digwyddiad.
 

Bydd tocynnau am ddigwyddiadau ar gael ar y drws?

Mae’n debygol fydd prin dipyn o docynnau ar gael wrth y drws ar nos y digwyddiad, ond nid yw hyn yn warantedig. I osgoi cael eich siomi, rydym yn cynghori bod myfyrwyr yn prynu ei thocynnau ar-lein neu o’r desg gwybodaeth UM o flaen llaw.
 

Collais i Ffair y Glas, Fydda i dal yn gallu ymuno â chlwb neu gymdeithas?

Gallwch ymuno a chlybiau chwaraeon a chymdeithasau trwy gydol y flwyddyn.  Yn syml, prynwch eich Aelodaeth Cyfleoedd Myfyrwyr, blwyddyn un, dwy neu dair o'r Ddesg Gymorth neu ar-lein. Ewch i dudalennau gwefan y clwb chwaraeon neu gymdeithasau i gael rhestr lawn o'r gweithgareddau y gallwch chi gymryd rhan mewn. Fodd bynnag, rydym yn argymell eich bod yn mynychu Ffair y glas gan nad yw cofrestru trwy'r wefan yn gwarantu gwybodaeth am unrhyw wybodaeth bwysig, megis y gymdeithas gyntaf mae’r grŵp yn cynnal yn ystod y glas.


Dal gyda chwestiynau?

Os mae gennych chi unrhyw gwestiynau arall, mae croeso i chi gysylltu â ni! Gallwch wneud hyn trwy:

Anfon ‘tweet’ ar Drydar @USWSU
Danfon neges ar Facebook
E-bostio stununion@southwales.ac.uk