Home page.jpg
 
 
 
 
 
Bingo lingo.jpg

Mae eich taith PDC yn dechrau yma.

Pythefnos y Glas yw eich croeso i’r Brifysgol ac un o’r wythnosau pwysicaf ar y calendr. Mae’r pob peth yn ystod Pythefnos y Glas wedi’i chynllunio i’ch helpu chi i gwrdd â llawer o bobl newydd, dod yn gyfarwydd â’r campws a chael profiadau newydd.

Gyda dros 100 o ddigwyddiadau dros y pythefnos cyntaf, yn cychwyn pan gyrhaeddwch ar y campws, Pythefnos y Glas yw eich cyflwyniad i’r Undeb Myfyrwyr a phopeth sydd ganddo. Mae nifer o ddigwyddiadau am ddim, sesiynau blasu ac, wrth gwrs, y rhaglen orfodol o nosweithiau allan anhygoel.

website picture.jpg

GWELWCH Y RHESTR LAWN O’R DIGWYDDIADAU SWYDDOGOL SYDD YN CYMRYD LLE YSTOD pythefnos y glas -

 

Mae Rhoi cynnig ar bethau newydd yn dechrau yma.

Prifysgol yw'r lle perffaith i gamu tu allan i'ch cragen a rhoi cynnig ar rywbeth newydd, felly beth am gymryd rhan mewn chwaraeon newydd sbon, ymuno â chymdeithas neu berfformio mewn noson meic agored, chi byth yn gwybod pa ddrysau y gallai agor.

 
DSC08642-01.png
 
 
 

CWRDD Â MISH, NIALL, LIAM A RHYS EICH TÎM O SWYDDOGION ETHOLEDIG LLAWN AMSER AM 2018-19. MAENT YN DARPARU CEFNOGAETH, CYFLEOEDD AC YN CYNRYCHIOLI CHI. MAENT YN YMGYRCHU AR FATERION SY’N BWYSIG I CHI AC YN LOBÏO’R BRIFYSGOL AM NEWID.