1. Mishan Wickremasinghe

DSC08745.jpg

Ef yw'ch Llywydd UM ac mae ar Mishan (gweler yr hyn a wnes i) i'ch helpu chi i gael y gorau o'ch profiad prifysgol. Mae gan Undeb y Myfyrwyr bolisi drws agored fel y gallwch chi alw heibio unrhyw bryd. Dod o hyd i fwy am Mish a beth mae o’n ei wneud blwyddyn yma.

 

2. EICH CYNRYCHIOLYDD CWRS 

Ashleigh3_17629.jpg

Bydd pob cwrs yn ethol cynrychiolwyr cwrs ar ddechrau'r flwyddyn. Cynrychiolwyr cwrs yw’r bobl y gallwch siarad ag os oes gennych unrhyw broblemau gyda'ch cwrs neu os ydych chi wedi adnabod meysydd lle y gellid gwella'ch cwrs. Byddant yn siarad ag arweinydd eich cwrs ac yn bwydo gwybodaeth yn ôl atoch chi. Byddant hefyd yn mynychu cyfarfodydd a fforymau cynrychiolwyr cwrs er mwyn rhoi gwybodaeth ddiweddaraf am eich cwrs i ni.

 

3. Ben Calvert

DQhJ8RyWsAUphEe.jpg

Ef yw'r dyn gyda chynllun! Y cynllun profiad myfyrwyr, hynny yw. Ben yw Dirprwy Is-Ganghellor Dysgu, Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr, felly mae ei waith yn ymwneud yn bennaf â gwneud bywyd myfyrwyr yn well. Dyma fe yn cymryd rhan yn yr ymgyrch Tashwedd (Movember) blynyddol i godi arian ac ymwybyddiaeth am iechyd meddwl dynion.

 

4. cwningod y campws