1. RYDYM YN CYNNAL DIGWYDDIADAU ANSBARADIGAETHUS! 

AP9A0355USWFOAM.jpg

Gyda nifer o ddigwyddiadau ansbaradigaethus yn cael ei cynnal trwy gydol y flwyddyn yn ein fariau a chlwb nos, mae’r digwyddiadau yn amrywio o noson clwb arferol, i nosau Rock a chystadlaethau DJ. Boed noson achlysur arbennig fel y glas neu ddydd Mercher arferol mae’r undeb gyda phopeth. Ymunwch a Eclipse nightclub a Zen bar ar Facebook i darganfod digwyddiadau newydd.

2. GALLWN NI HELPU CHI RHOI CYNNIG AR RYWBETH NEWYDD.

BUCS Women_s Hockey_6336.jpg

Eisiau cynrychioli eich prifysgolion mewn rygbi? Neu ydych chi’n caru anime? Beth bynnag yw, mae'n debyg bod cymdeithas ar ei gyfer. Hyd yn oed os nad oes un, byddwn yn eich helpu i greu un. Mae Clybiau a Chymdeithasau yn ffordd wych o gynyddu eich angerdd tra'n cwrdd â phobl sy'n debyg.

3. YMA I HELPU CHI TRWY BROBLEMAU MAWR NEU FACH.

Os oes gennych unrhyw broblemau gydag ochr academaidd bywyd, neu os nad ydych yn teimlo fel eich hun, rydym yn fwy na pharod i'ch helpu. Os oes gennych unrhyw ymholiad, heb ots am ba mor rhyfedd chi’n meddwl yw hi, mae eich swyddogion yma i helpu pwyntio chi yn y cyfeiriad cywir.

4. RYDYM YN SICRHAU BOD EICH LLAIS YN CAEL EI GLYWED.

IMG_5259.JPG

Fel llais cydnabyddedig myfyrwyr ym Mhrifysgol De Cymru, rydyn ni'n eich cynorthwyo i ymgyrchu ar faterion sydd yn bwysig i chi ac yn sicrhau corff y myfyrwyr – llais cyfunol o dros 28,000 o fyfyrwyr yn cael ei glywed ar y lefel uchaf. Felly, os oes rhywbeth sydd ei angen arnoch neu mae gennych syniad ardderchog i gwella bywyd  myfyrwyr, gallwn ni helpu. Darganfyddwch sut i cysylltu â ni yma neu galw heibio’r swyddfa UM a ddweud helo!

5. YMUNWCH Â NI.

Gyda chymaint i'w wneud, mae'r undeb yn llogi llawer o staff rhan amser i helpu myfyrwyr bob dydd. Mae hyn yn amrywio o staff y bar i ymuno â'n tîm gwybodaeth (sy’n gweithio ar draws 3 champws) ac yn caniatáu oriau hyblyg tra'n ennill ychydig o arian i helpu gyda bywyd myfyriwr. Dysgwch am swyddi gwag - yma.