RHOWCH GYNNIG AR RYWBETH NEWYDD

 • Prifysgol yw’r lle perffaith i gamu tu allan i’ch cragen a rhoi cynnig ar rywbeth newydd, felly beth am gymryd rhan mewn chwaraeon newydd sbon, ymuno â chymdeithas neu berfformio mewn noson meic agored, chi byth yn gwybod pa ddrysau y gallai agor.

 • Gwirfoddolwch i fod yn Gynrychiolydd Cwrs ar ddechrau'r tymor neu sefyll i fod yn Gynrychiolydd Llais Myfyrwyr (SVR) yn yr Etholiadau UM, byddwch yn cael hyfforddiant a fydd yn edrych yn wych ar eich CV, ac mae yna ysgoloriaeth hyd at £500 ar gael ar gyfer swyddi SVR.

 • Sgwrsiwch â phobl ar eich cwrs ar y grŵp Facebook swyddogol.

 • Mynychu Ffair y Glas ar ddydd Mawrth 18fed o Fedi. Mae Ffair Y Glas UMPDC ar gyfer pawb yn PDC, dyma'r digwyddiad mwyaf yn ystod wythnos y glas- Gallwch ddisgwyl i gwrdd â'n holl dimau, clybiau a chymdeithasau a derbyn nifer o bethau di-dâl (fel pitsa), ‘goodie bags’ a digon o bennau i barhau am weddill eich bywyd fel myfyriwr.

CYLLIDEBU

Nawr dyma'r un anodd. Gyda'r holl ddigwyddiadau gwych sy'n digwydd yn ystod y tymor cyntaf, gall fod yn anodd cadw at gyllideb. Y peth gorau i'w wneud yw cynllunio'ch gwariant yn wythnosol, a chadw ychydig i un ochr am pethau annisgwyl. Gwnewch eich gorau i gadw at eich cyllideb, neu byddwch chi'n byw ar nwdls am weddill y tymor ( does neb eisiau hynny).

 

PAN MAE PETHAU YN TEIMLO’N LLETHOL

 • Mae dechrau Prifysgol yn dod a nifer o emosiynau gwallgof a phrofiadau newydd. Ceisiwch ymlacio a chymryd amser i tshilo mâs os oes angen.

 • Mae’n normal (ac yn hollol iawn) deimlo’n hiraethus neu’n nerfus. Efallai y bydd yn edrych fel mae pawb yn cael amser anhygoel, ond cofiwch fod llawer o bobl yn yr un cwch. Felly, cofiwch siarad gyda’ch teulu a ffrindiau am sut chi’n teimlo.

 • Peidiwch â theimlo fel mae rhaid i chi fynd at bopeth mae pawb arall yn ei wneud. Gwnewch bythefnos y Glas ffordd eich hun.

 • Mae’n iawn teimlo’n bryderus os mae pethau’n teimlo’n ychydig rhy gormod, cofiwch gallwch gofyn am help. Gallwch sgwrsio â’r swyddogion Addysg a Lles- Liam a Niall, y Parth Cynghori neu’r Cydlynydd Bywyd Campws (Os ydych yn byw mewn neuaddau).

RHESTR WIRIO

 • Cwblhewch eich cofrestriad ar-lein gyda PDC. Dod o hyd i ragor o wybodaeth yma.

 •  Ymunwch â ni ar Facebook, Trydar ac Instagram (@uswsu).

 • Lawrlwythiwch eich copi Microsoft Office am ddim. Mae'n rhad ac am ddim i holl fyfyrwyr y Brifysgol, a gallwch chi lawrlwytho eich copi chi cyn gynted ag y byddwch wedi cwblhau'ch cofrestriad.

 • Peidiwch ag aros nes eich bod yn sâl - cofrestrwch â Gwasanaeth Iechyd y Brifysgol pan fyddwch chi'n cyrraedd. Dewch â'ch hanes brechlyn, gwybodaeth eich meddyg teulu a'ch rhif GIG.

 • Gwiriwch eich brechiadau. Mae'r GIG yn argymell bod myfyrwyr newydd yn cael y brechlyn i amddiffyn rhag llid yr ymennydd a gwenwyniad gwaed cyn gadael am Brifysgol - maent yn rhydd o'ch meddyg teulu.

 • Manteisiwch ar bopeth mae’r Undeb Myfyrwyr yn ei gynnig. Gallwch ymuno â Chlybiau neu Gymdeithasau a mynychu digwyddiadau.

 • Archebwch eich cerdyn TOTUM (wedi'i bweru gan NUS Extra) i gael dros 200 o ostyngiadau ar bopeth o gyflenwadau prifysgol i ffasiwn. Bydd yr holl fyfyrwyr sy'n prynu cerdyn hefyd yn cael budd ohono fod yn Gerdyn Hunaniaeth Myfyrwyr Rhyngwladol (ISIC), yr unig statws prawf myfyrwyr sydd wedi'i dderbyn yn rhyngwladol. Gallwch brynu cerdyn o Ddesg Wybodaeth yr UM neu archebu ar-lein.

 
 
 
 

5 ways the union can help you


15 Essential welsh words


5 FACES TO REMEMBER


5 must know areas in South Wales